Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                Icontec Oy

Y-tunnus:                          0914260-3

Osoite:                             Haukilahdenkatu 4

Postinumero:                    00550

Postitoimipaikka:               HELSINKI

Puhelinnumero:                040 525 7689

Sähköpostiosoite:             etunimi.sukunimi@icontec.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yritys:                             Icontec Oy

Nimi:                              Reijo Taalikka

Osoite:                           Haukilahdenkatu 4

Postinumero:                  00550

Postitoimipaikka:             HELSINKI

Puhelinnumero:              040 525 7689

Sähköposti:                   reijo taalikka email

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Vain tarkoituksen mukaiset yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja asema yrityksessä, tallennetaan.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkuus on voimassa tai tarpeelliseksi katsotun ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Mikäli asiakas on antanut suostumuksen asiakassuhteen jälkeiseen markkinointiin ja/tai muuhun viestintään, tarkoituksen mukaisia tietoja säilytetään kunnes asiakas toisin ilmoittaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään ja verkostoista. Tietosuoja-asetusten mukaisesti tietoja saatetaan kerätä ja/tai tarkastaa julkisista lähteistä.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu teknisin suojakeinoin, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.