Arvopalvelut

Arvolähtöisessä mallissa liiketoimintamahdollisuudet ja -potentiaali kartoitetaan ennen tuotekehitysprosessin käynnistämistä. Markkina-, asiakas- ja kilpailijatieto luo lähtökohdat uusille innovatiivisille menestystekijöille.

  • Myyntikanava- ja käyttäjäselvitykset
  • Kilpailija-analyysit
  • Kohderyhmäanalyysit
  • Asiakastestaukset
  • Muotoilustrategiat
  • Teknologiaselvitykset
  • Rahoitushakemukset 
  • Ideointi- ja Kick off -tilaisuudet