Suunnittelupalvelut

Tehokkaasti toteutettava projekti on asiakaslähtöinen, hyvin määritelty, oikein vaiheistettu ja
johdettu sekä kommunikoitu. 

 • Projektien vastuullinen toteutus
 • Kone-, laite- ja rakennesuunnittelu
 • Tuotantolaitteiden suunnittelu
 • Lujuuslaskenta
 • Lay-out suunnittelu
 • 3D-mallinnus ja -visualisointi 
 • DFX
  • Cost
  • Standards
  • Assembly
  • Manufacturability
  • Logistics
  • Safety
  • Quality
  • Etc.
 • Dokumentointi