Tuotekehitys- ja Tuotteistuspalvelut

Arvolähtöisessä tuotekehitysprosessissa oleellista on hyvin tehty asiakaslähtöinen määrittelytyö. Tuotekehitys palvelee koko yrityksen tarkoitusta. Laadukas tuotekehitysprosessi on oikein vaiheistettu ja joustava. Onnistuneen tuotekehitysprojektin kulmakiviä ovat oikein valittu tuotestrategia, resurssit ja prosessi. 

  • T&K-projektien kokonaisvaltainen toteuttaminen
  • Tuotekehitys ja konseptointi
  • Tuotteistus
  • Uudet tuotteet
  • Tuotevarioinnit ja –päivitykset
  • Tuotannollistaminen
  • Prototyyppien suunnitteleminen ja toteuttaminen
  • Tuotannon kehittäminen

      Uusi tuote